DNK ANALIZA

Napredne molekularne metode, ki temeljijo na analiziranju molekule DNK omogočajo zelo natančno določanje očetovstva, materinstva in ostalih družinskih razmerij.

DNK ANALIZA

Napredne molekularne metode, ki temeljijo na analiziranju molekule DNK omogočajo zelo natančno določanje očetovstva, materinstva in ostalih družinskih razmerij.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI MOLEKULE DNK

Večina človeške DNK se nahaja v jedru vsake celice, ki se ob delitvi skrči in zvije v 46 kromosomov. Le ti so razporejeni v pare. 23 kromosomov prejmemo od matere in 23 od očeta. Tako, od vsakega od staršev prejmemo enako količino genetskega materiala kar pomeni, da je celotna genetska koda zapisana v duplikatu. Vsak človek ima 22 parov avtosomalnih kromosomov in 1 par spolnih kromosomov na podlagi katerih določamo spol posameznika.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI MOLEKULE DNK

Večina človeške DNK se nahaja v jedru vsake celice, ki se ob delitvi skrči in zvije v 46 kromosomov. Le ti so razporejeni v pare. 23 kromosomov prejmemo od matere in 23 od očeta. Tako, od vsakega od staršev prejmemo enako količino genetskega materiala kar pomeni, da je celotna genetska koda zapisana v duplikatu. Vsak človek ima 22 parov avtosomalnih kromosomov in 1 par spolnih kromosomov na podlagi katerih določamo spol posameznika.

POTEK DNK ANALIZE ZA POTREBE TESTA OČETOVSTVA

1. Izolacija DNK

Velika večina DNK se nahaja v jedru celice. Vzorec DNK za potrebe testa očetovstva je zbrana iz ustne sluznice. V začetnih korakih DNK analize razbijemo celice in ločimo DNK od drugih snovi, ki se nahajajo v celici. V našem laboratoriju je ta faza analize popolnoma avtomatizirana kar zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti izvedbe DNK analize in minimizira možnosti kontaminacije.

2. PCR reakcija

Verižna reakcija s polimerazo ali PCR je molekularna tehnika, ki omogoča pomnoževanje izbranih delov genetske kode. Za potrebe DNK testa očetovstva je s tehniko PCR pomnoženih 24 izbranih genetskih markerjev ali lokusov. Namen pomnoževanja je doseči zadostno količino DNK, ki je potrebna za analizo v naslednjih korakih. PCR reakcija je izvedena s pomočjo naprave imenovane termocycler, ki hitro in učinkovito pomnoži vseh 24 genetskih markerjev.

3. DNK analiza

Test očetovstva temelji na analizi tako imenovanih STR genetskih markerjev. V našem laboratoriju analiziramo 24 različnih markerjev. STR je angleška kratica za ‘kratke tandemske ponovitve’ kar pomeni, da so sestavljeni iz genetske kode, ki se ponavlja. Ponavljajoči deli so navadno sestavljeni iz 4 nukelodtidov. Število ponovitev varira od posameznika do posameznika in je ključ do rezultata testa očetovstva.

STR markerji so vedno v parih. Enega smo prejeli od matere in drugega od očeta. Tako lahko od matere na primer prejmemo STR marker z 20 ponovitvami od očeta pa isti STR marker z 18 ponovitvami. Na osnovi analize 24 STR markerjev lahko na tak način ugotovimo ali je število ponovitev v izbranih markerjih pri otroku enako kot pri očetu.

V sklopu DNK analize je narejena statistična analiza, ki zagotavlja pravilnost rezultatov in s katero je mogoče določiti verjetnost ali je testirani domnevni oče dejansko biološki oče otroka.

4. Laboratorijski rezultat DNK testa očetovstva

Na laboratorijskem rezultatu preverjanja očetovstva so v prvem delu navedeni vsi podatki o testiranih vzorcih. V nadaljevanju je na kratko opisana metodologija testiranja. Ključni del rezultatov je tabela v kateri so navedeni izbrani pari STR markerjev in število ponovitev posameznega markerja pri očetu in otroku. Iz tabele je jasno razvidno ali se število ponovitev ujema ali ne. V zaključku laboratorijskega rezultata je napisana tudi zelo jasna obrazložitev rezultatov iz tabele. Tudi, če same tabele z navedenimi STR markerji ne razumete povsem dobro boste iz same obrazložitve zelo jasno razbrali ali je domnevno očetovstvo potrjeno ali ne.

V kolikor rezultatov analize kljub vsemu nebi razumeli ali pa bi imeli dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo za dodatna pojasnila in razlage.

POTEK DNK ANALIZE ZA POTREBE TESTA OČETOVSTVA

1. Izolacija DNK

Velika večina DNK se nahaja v jedru celice. Vzorec DNK za potrebe testa očetovstva je zbrana iz ustne sluznice. V začetnih korakih DNK analize razbijemo celice in ločimo DNK od drugih snovi, ki se nahajajo v celici. V našem laboratoriju je ta faza analize popolnoma avtomatizirana kar zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti izvedbe DNK analize in minimizira možnosti kontaminacije.

2. PCR reakcija

Verižna reakcija s polimerazo ali PCR je molekularna tehnika, ki omogoča pomnoževanje izbranih delov genetske kode. Za potrebe DNK testa očetovstva je s tehniko PCR pomnoženih 24 izbranih genetskih markerjev ali lokusov. Namen pomnoževanja je doseči zadostno količino DNK, ki je potrebna za analizo v naslednjih korakih. PCR reakcija je izvedena s pomočjo naprave imenovane termocycler, ki hitro in učinkovito pomnoži vseh 24 genetskih markerjev.

3. DNK analiza

Test očetovstva temelji na analizi tako imenovanih STR genetskih markerjev. V našem laboratoriju analiziramo 24 različnih markerjev. STR je angleška kratica za ‘kratke tandemske ponovitve’ kar pomeni, da so sestavljeni iz genetske kode, ki se ponavlja. Ponavljajoči deli so navadno sestavljeni iz 4 nukelodtidov. Število ponovitev varira od posameznika do posameznika in je ključ do rezultata testa očetovstva.

STR markerji so vedno v parih. Enega smo prejeli od matere in drugega od očeta. Tako lahko od matere na primer prejmemo STR marker z 20 ponovitvami od očeta pa isti STR marker z 18 ponovitvami. Na osnovi analize 24 STR markerjev lahko na tak način ugotovimo ali je število ponovitev v izbranih markerjih pri otroku enako kot pri očetu.

V sklopu DNK analize je narejena statistična analiza, ki zagotavlja pravilnost rezultatov in s katero je mogoče določiti verjetnost ali je testirani domnevni oče dejansko biološki oče otroka.

4. Laboratorijski rezultat DNK testa očetovstva

Na laboratorijskem rezultatu preverjanja očetovstva so v prvem delu navedeni vsi podatki o testiranih vzorcih. V nadaljevanju je na kratko opisana metodologija testiranja. Ključni del rezultatov je tabela v kateri so navedeni izbrani pari STR markerjev in število ponovitev posameznega markerja pri očetu in otroku. Iz tabele je jasno razvidno ali se število ponovitev ujema ali ne. V zaključku laboratorijskega rezultata je napisana tudi zelo jasna obrazložitev rezultatov iz tabele. Tudi, če same tabele z navedenimi STR markerji ne razumete povsem dobro boste iz same obrazložitve zelo jasno razbrali ali je domnevno očetovstvo potrjeno ali ne.

V kolikor rezultatov analize kljub vsemu nebi razumeli ali pa bi imeli dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo za dodatna pojasnila in razlage.

Vas zanima potek odvzema vzorca?

Vas zanima potek odvzema vzorca?

NAROČITE TEST OČETOVSTVA

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo vse delovne dni v tednu od 9:00 do 16:00 na telefonski številki

+386 (0)69 963 875 ali na [email protected].

Naša ekipa vam bo na vsa vaša vprašanja z veseljem odgovorila!

NAROČITE TEST OČETOVSTVA

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo vse delovne dni v tednu od 9:00 do 16:00 na telefonski številki +386 (0)69 963 875 ali na
[email protected].

Naša ekipa vam bo na vsa vaša vprašanja z veseljem odgovorila!