Test med brati in sestrami

535.00635.00

535 € je cena analize v katero sta vključeni dve osebi. 

Test je namenjen preverjanju sorodstvenih vezi med brati in sestrami. S testiranjem ugotavljamo verjetnost, ali imata dve osebi enega ali oba skupna starša, oziroma ali skupnih bioloških staršev nimata. Test se navadno izvaja kadar testiranje starševskih razmerij zaradi različnih razlogov ni mogoč.

V kolikor želite v analizo vključiti dodatne osebe le to izberite v spodnjem meniju.

Počisti