Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je DNK?

DNK je molekula, ki jo najdemo v jedru vsake celice našega telesa. V molekuli, ki jo sestavlja zaporedje štirih osnovnih gradnikov – nukleotidov (A-adenin, T-timin, C- citozin, G-gvanin) je shranjen naš dedni zapis. Dedni zapis se prenaša iz očeta in matere na otroke in je unikaten za vsakega posameznika. Več informacij o DNK molekuli si lahko preberete tukaj.

Je DNK krhka?

Ne, molekula DNK je presenetljivo robustna in odporna na zunanje vplive. Kljub temu previdnost pri vzorčenju in shranjevanju odvzetih vzorcev ni odveč.

Kako deluje test starševstva?

Z genetskim testom analiziramo regije v dednem zapisu, ki so unikatne za vsakega posameznika. Zaradi dejstva, da polovico genetskega materiala podedujemo od očeta in drugo polovico od matere, lahko genetski zapis staršev in otrok med seboj primerjamo. S primerjavo genetskega profila domnevnega očeta in otroka lahko določimo, ali gre za biološkega očeta ali ne.

Kako poteka DNK test?

Palčke z vzorcem celic ustne sluznice so v laboratoriju tretirane po posebnem protokolu, katerega cilj je sprostitev DNK iz celic in njena izolacija. V nadaljevanju je izolirana DNK s pomočjo postopka PCR pomnožena v več miljonov kopij. Tako pripravljena DNK je primerna za nadaljnje testiranje.

DNK profil je pripravljen na osnovi STR (short tandem repeats) označevalcev, ki se pri vsakem posamezniku razlikujejo v dolžini zaporedja oz. v številu ponovitev. Genetski profil otroka je deloma dedovan od očeta in deloma od matere. Vsak STR označevalec v profilu otroka mora biti prisoten bodisi v profilu očeta bodisi v profilu matere. V vsakem testu očetovstva je analiziranih 24 STR označevalcev.

Zaradi izključitev tehničnih napak in zagotavljanja večje kakovosti je vsak vzorec testiran dvakrat!

Kaj je pomembno pri DNK testiranju in kako izbrati najboljšega ponudnika?

Na trgu se pojavlja vedno več podjetij, ki ponujajo genetski test starševstva po izredno ugodnih cenah. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da niso vsi DNK testi očetovstva opravljeni enako kvalitetno. Kot prvo je pomembno, da je laboratorij, v katerem so vzorci analizirani, mednarodno akreditiran, in da ima vse certifikate in standarde, ki zagotavljajo zahtevano raven kakovosti. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) podeljuje standard ISO 17025 medicinskim diagnostičnim laboratorijem, ki izpolnjujejo stroge zahteve po zagotavljanju kakovosti in kompetentnosti za izvajanje diagnostičnih testiranj. Standard zagotavlja, da so vsi postopki in procesi v laboratoriju ustrezno vodeni in opravljeni s strani usposobljenih strokovnjakov. Evropski laboratoriji so podvrženi zakondaji in uredbam Evropske unije med tem, ko laboratoriji izven EU sledijo lokalnim zakonodajam. Le te se lahko v standardih razlikujejo od Evropskih.

Laboratorij, s katerim sodeluje naše podjetje, je akreditiran tako s strani AABB kot tudi s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo z ISO 17025.

Kakšna je razlika med DNK testom starševstva za osebne namene in DNK test očetovstva za sodne postopke?

Razlike v tehnični izvedbi testa in natančnosti testa ni. Testa se razlikujeta le v načinu odvzema vzorca. V kolikor boste DNK test očetovstva opravili zaradi sodnih postopkov, mora vzorec odvzeti strokovni delavec. Pred odvzemom vzorca se na podlagi osebnih dokumentov opravi identifikacija udeleženih oseb. V kolikor potrebujete DNK test starševstva za sodne postopke, nas kontaktirajte in posredovali vam bomo vse natančne informacije o poteku odvzema vzorcev.

Pri kateri starosti lahko testiramo otroka?

Test očetovstva je lahko opravljen pri katerikoli starosti po rojstvu otroka, saj je odvzem vzorca DNK preprost, enostaven in popolnoma neboleč.

Ali moram za odvzem vzorca DNK obiskati zdravnika?

Ne. V kolikor opravljate DNK test le za osebne namene, lahko vzorec DNK preprosto in hitro odvzamete sami kar doma. V kolikor potrebujete rezultate testa za sodne postopke, pa je potrebno pri odvzemu vzorcev DNK slediti predpisanim postopkom. Kontaktirajte nas za več informacij, v kolikor bi radi test opravili zaradi sodnih postopkov.

Kako vem, ali sem uspešno odvzel vzorec DNK?

Komplet za odvzem vzorca je zelo enostaven za uporabo. Prav tako so v kompletu natančna in nazorna navodila za odvzem vzorca, zato je skrb, da vzorca ne bi odvzeli pravilno, povsem odveč. Navodila za odvzem si lahko preberete tudi tukaj.

Koliko stane test in kako lahko plačam?

Cena testa očetovstva z materinim vzorcem ali brez materinega vzorca je enaka in znaša 229€. Testiranje dodatne osebe znaša 100€.

Teste je možno plačati preko predračuna direktno na naš bančni račun ali pa z gotovino ob prevzemu kompleta za odvzem vzorcev. 

Je DNK testiranje zaupno?

DNK testiranje je povsem zaupno in anonimno. Rezultati testa bodo vidni in posredovani le osebi, ki ste jo navedli ob naročilu testa. Vse datoteke, ki se nanašajo na posamezen test, so varovane z gesli. Z vsemi osebnimi podatki ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki o testu in rezultati testa nikoli niso posredovani tretjim osebam ali uporabljeni v kakršnekoli drugačne namene, kot je navedeno v opisu testa.

Zakaj je vsak test opravljen dvakrat?

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete storitve in izključitve morebitnih napak so vsi testi opravljeni v duplikatu, rezultati pa so kasneje primerjani med seboj. V kolikor se rezultati obeh ponovitev ne skladajo, test ponovno opravimo brezplačno. Na tak način dodatno zagotavljamo, da so rezultati, ki jih prejmete, nedvomno pravilni.

Kako dolgo po odvzemu vzorca je DNK še ustrezna za testiranje?

V kolikor je vzorec shranjen v suhem prostoru na sobni temperaturi, je za testiranje primeren tudi do 3 mesece po samem odvzemu. V vlažnih in toplih okoljih morajo biti vzorci analizirani v najkrajšem možnem času.

So rezultati testa zanesljivi in natančni?

Da, rezultati testa so v primeru pozitivnega rezultata 99,9 % zanesljivi in v primeru negativnega rezultata 100 % zanesljivi.

Je testiranje matere potrebno za zagotovitev zanesljivosti testa?

Ne, testiranje matere za potrditev očetovstva ni potrebno. Testiranje očetovstva brez analize materine DNK je pogost postopek. DNK test je opravljen na osnovi primerjave DNK profila otroka in domnevnega očeta.

Kaj če sta domnevna očeta v sorodu?

V kolikor sta si domnevna starša v bližnjem sorodstvu, predlagamo testiranje obeh. V primeru, da to ni mogoče, nas ob vrnitvi vzorca opozorite na omenjeno situacijo, saj v tem primeru opravimo dodatne analize, ki zagotovijo natančnost testa. Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte!

Kako hitro bom prejel rezultate testa?

Rezultate testa boste navadno prejeli že v roku 10 dni od oddaje vzorca na pošto. Nudimo pa tudi možnost express testiranja. V tem primeru bo testiranje opravljeno prioritetno, rezultati pa bodo na voljo v najkrajšem možnem času. Za natančne informacije glede express storitve nas kontaktirajte.

Kaj vsebuje komplet, ki mi ga posredujete?

V kompletu za odvzem vzorcev vam bomo poslali dve palčki za odvzem vzorca DNK za vsako testirano osebo. V kompletu bodo tudi ovojnice, v katere boste shranili odvzete vzorce. Priložena so tudi natančna in razumljiva navodila za odvzem vzorca ter registracijski obrazec in privolitvene izjave. S podpisom izjave dovoljujete opravljanje testa.

Kaj je privolitvena izjava?

Pred odvzemom vzorca DNK in opravljanjem genetskega testa se mora vsaka oseba s tem tudi pisno strinjati. S podpisom privolitvene izjave posameznik dovoljuje opravljanje genetskega testa. V kolikor od posameznika, ki ga testirate, privoljenja ni mogoče pridobiti (fizična ali mentalna prizadetost), mora namesto njih privolitveno izjavo podpisati njihov zakoniti skrbnik.

V primerih, ko se testira mladoletne osebe, je potrebno pisno soglasje otrokovega zakonitega zastopnika. V primerih, ko je otrok že dopolnil 18 let, mora pisno soglasje podati sam.

Je informacija o etnični pripadnosti nujno potrebna?

Informacija o etnični pripadnosti ni nujno potrebna, kljub temu pa je zaželjena, saj se pojavnost mest v dednem zapisu, ki jih testiramo, nekoliko spreminja med etničnimi skupinami. Na podlagi te informacije lahko resnično poskrbimo za rezultate visoke kvalitete.

Ali lahko v testiranje pošljem vzorca dveh ljudi, ki ne živita v istem mestu oz. državi?

Seveda je možno tudi to, oz. je to dokaj pogosta praksa. V tem primeru ob naročilu zahtevajte razdelitev kompleta za testiranje in nam posredujte naslova, na katera naj posredujemo kompleta, ki bosta označena z enako referenčno številko. Po odvzemu vzorcev vsaka stran komplete vrne na naš naslov. Vzorci bodo vključeni v isto analizo na podlagi iste referenčne številke kompletov.

Kaj je DNK?

DNK je molekula, ki jo najdemo v jedru vsake celice našega telesa. V molekuli, ki jo sestavlja zaporedje štirih osnovnih gradnikov – nukleotidov (A-adenin, T-timin, C- citozin, G-gvanin) je shranjen naš dedni zapis. Dedni zapis se prenaša iz očeta in matere na otroke in je unikaten za vsakega posameznika. Več informacij o DNK molekuli si lahko preberete tukaj.

Je DNK krhka?

Ne, molekula DNK je presenetljivo robustna in odporna na zunanje vplive. Kljub temu previdnost pri vzorčenju in shranjevanju odvzetih vzorcev ni odveč.

Kako deluje test starševstva?

Z genetskim testom analiziramo regije v dednem zapisu, ki so unikatne za vsakega posameznika. Zaradi dejstva, da polovico genetskega materiala podedujemo od očeta in drugo polovico od matere, lahko genetski zapis staršev in otrok med seboj primerjamo. S primerjavo genetskega profila domnevnega očeta in otroka lahko določimo, ali gre za biološkega očeta ali ne.

Kako poteka DNK test?

Palčke z vzorcem celic ustne sluznice so v laboratoriju tretirane po posebnem protokolu, katerega cilj je sprostitev DNK iz celic in njena izolacija. V nadaljevanju je izolirana DNK s pomočjo postopka PCR pomnožena v več miljonov kopij. Tako pripravljena DNK je primerna za nadaljnje testiranje.

DNK profil je pripravljen na osnovi STR (short tandem repeats) označevalcev, ki se pri vsakem posamezniku razlikujejo v dolžini zaporedja oz. v številu ponovitev. Genetski profil otroka je deloma dedovan od očeta in deloma od matere. Vsak STR označevalec v profilu otroka mora biti prisoten bodisi v profilu očeta bodisi v profilu matere. V vsakem testu očetovstva je analiziranih 24 STR označevalcev.

Zaradi izključitev tehničnih napak in zagotavljanja večje kakovosti je vsak vzorec testiran dvakrat!

Kaj je pomembno pri DNK testiranju in kako izbrati najboljšega ponudnika?

Na trgu se pojavlja vedno več podjetij, ki ponujajo genetski test starševstva po izredno ugodnih cenah. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da niso vsi DNK testi očetovstva opravljeni enako kvalitetno. Kot prvo je pomembno, da je laboratorij, v katerem so vzorci analizirani, mednarodno akreditiran, in da ima vse certifikate in standarde, ki zagotavljajo zahtevano raven kakovosti. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) podeljuje standard ISO 17025 medicinskim diagnostičnim laboratorijem, ki izpolnjujejo stroge zahteve po zagotavljanju kakovosti in kompetentnosti za izvajanje diagnostičnih testiranj. Standard zagotavlja, da so vsi postopki in procesi v laboratoriju ustrezno vodeni in opravljeni s strani usposobljenih strokovnjakov. Evropski laboratoriji so podvrženi zakondaji in uredbam Evropske unije med tem, ko laboratoriji izven EU sledijo lokalnim zakonodajam. Le te se lahko v standardih razlikujejo od Evropskih.

Laboratorij, s katerim sodeluje naše podjetje, je akreditiran tako s strani AABB kot tudi s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo z ISO 17025.

Kakšna je razlika med DNK testom starševstva za osebne namene in DNK test očetovstva za sodne postopke?

Razlike v tehnični izvedbi testa in natančnosti testa ni. Testa se razlikujeta le v načinu odvzema vzorca. V kolikor boste DNK test očetovstva opravili zaradi sodnih postopkov, mora vzorec odvzeti strokovni delavec. Pred odvzemom vzorca se na podlagi osebnih dokumentov opravi identifikacija udeleženih oseb. V kolikor potrebujete DNK test starševstva za sodne postopke, nas kontaktirajte in posredovali vam bomo vse natančne informacije o poteku odvzema vzorcev.

Pri kateri starosti lahko testiramo otroka?

Test očetovstva je lahko opravljen pri katerikoli starosti po rojstvu otroka, saj je odvzem vzorca DNK preprost, enostaven in popolnoma neboleč.

Ali moram za odvzem vzorca DNK obiskati zdravnika?

Ne. V kolikor opravljate DNK test le za osebne namene, lahko vzorec DNK preprosto in hitro odvzamete sami kar doma. V kolikor potrebujete rezultate testa za sodne postopke, pa je potrebno pri odvzemu vzorcev DNK slediti predpisanim postopkom. Kontaktirajte nas za več informacij, v kolikor bi radi test opravili zaradi sodnih postopkov.

Kako vem, ali sem uspešno odvzel vzorec DNK?

Komplet za odvzem vzorca je zelo enostaven za uporabo. Prav tako so v kompletu natančna in nazorna navodila za odvzem vzorca, zato je skrb, da vzorca ne bi odvzeli pravilno, povsem odveč. Navodila za odvzem si lahko preberete tudi tukaj.

Koliko stane test in kako lahko plačam?

Cena testa očetovstva z materinim vzorcem ali brez materinega vzorca je enaka in znaša 229€. Testiranje dodatne osebe znaša 100€.

Teste je možno plačati preko predračuna direktno na naš bančni račun ali pa z gotovino ob prevzemu kompleta za odvzem vzorcev. 

Je DNK testiranje zaupno?

DNK testiranje je povsem zaupno in anonimno. Rezultati testa bodo vidni in posredovani le osebi, ki ste jo navedli ob naročilu testa. Vse datoteke, ki se nanašajo na posamezen test, so varovane z gesli. Z vsemi osebnimi podatki ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki o testu in rezultati testa nikoli niso posredovani tretjim osebam ali uporabljeni v kakršnekoli drugačne namene, kot je navedeno v opisu testa.

Zakaj je vsak test opravljen dvakrat?

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete storitve in izključitve morebitnih napak so vsi testi opravljeni v duplikatu, rezultati pa so kasneje primerjani med seboj. V kolikor se rezultati obeh ponovitev ne skladajo, test ponovno opravimo brezplačno. Na tak način dodatno zagotavljamo, da so rezultati, ki jih prejmete, nedvomno pravilni.

Kako dolgo po odvzemu vzorca je DNK še ustrezna za testiranje?

V kolikor je vzorec shranjen v suhem prostoru na sobni temperaturi, je za testiranje primeren tudi do 3 mesece po samem odvzemu. V vlažnih in toplih okoljih morajo biti vzorci analizirani v najkrajšem možnem času.

So rezultati testa zanesljivi in natančni?

Da, rezultati testa so v primeru pozitivnega rezultata 99,9 % zanesljivi in v primeru negativnega rezultata 100 % zanesljivi.

Je testiranje matere potrebno za zagotovitev zanesljivosti testa?

Ne, testiranje matere za potrditev očetovstva ni potrebno. Testiranje očetovstva brez analize materine DNK je pogost postopek. DNK test je opravljen na osnovi primerjave DNK profila otroka in domnevnega očeta.

Kaj če sta domnevna očeta v sorodu?

V kolikor sta si domnevna starša v bližnjem sorodstvu, predlagamo testiranje obeh. V primeru, da to ni mogoče, nas ob vrnitvi vzorca opozorite na omenjeno situacijo, saj v tem primeru opravimo dodatne analize, ki zagotovijo natančnost testa. Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte!

Kako hitro bom prejel rezultate testa?

Rezultate testa boste navadno prejeli že v roku 10 dni od oddaje vzorca na pošto. Nudimo pa tudi možnost express testiranja. V tem primeru bo testiranje opravljeno prioritetno, rezultati pa bodo na voljo v najkrajšem možnem času. Za natančne informacije glede express storitve nas kontaktirajte.

Kaj vsebuje komplet, ki mi ga posredujete?

V kompletu za odvzem vzorcev vam bomo poslali dve palčki za odvzem vzorca DNK za vsako testirano osebo. V kompletu bodo tudi ovojnice, v katere boste shranili odvzete vzorce. Priložena so tudi natančna in razumljiva navodila za odvzem vzorca ter registracijski obrazec in privolitvene izjave. S podpisom izjave dovoljujete opravljanje testa.

Kaj je privolitvena izjava?

Pred odvzemom vzorca DNK in opravljanjem genetskega testa se mora vsaka oseba s tem tudi pisno strinjati. S podpisom privolitvene izjave posameznik dovoljuje opravljanje genetskega testa. V kolikor od posameznika, ki ga testirate, privoljenja ni mogoče pridobiti (fizična ali mentalna prizadetost), mora namesto njih privolitveno izjavo podpisati njihov zakoniti skrbnik.

V primerih, ko se testira mladoletne osebe, je potrebno pisno soglasje otrokovega zakonitega zastopnika. V primerih, ko je otrok že dopolnil 18 let, mora pisno soglasje podati sam.

Je informacija o etnični pripadnosti nujno potrebna?

Informacija o etnični pripadnosti ni nujno potrebna, kljub temu pa je zaželjena, saj se pojavnost mest v dednem zapisu, ki jih testiramo, nekoliko spreminja med etničnimi skupinami. Na podlagi te informacije lahko resnično poskrbimo za rezultate visoke kvalitete.

Ali lahko v testiranje pošljem vzorca dveh ljudi, ki ne živita v istem mestu oz. državi?

Seveda je možno tudi to, oz. je to dokaj pogosta praksa. V tem primeru ob naročilu zahtevajte razdelitev kompleta za testiranje in nam posredujte naslova, na katera naj posredujemo kompleta, ki bosta označena z enako referenčno številko. Po odvzemu vzorcev vsaka stran komplete vrne na naš naslov. Vzorci bodo vključeni v isto analizo na podlagi iste referenčne številke kompletov.

Imate vprašanje na katerega niste našli odgovora?

Pišite nam!

Imate vprašanje na katerega niste našli odgovora?

Pišite nam!